Realizacja prorozwojowej usługi doradczej

Tytuł Projektu:

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa CENTI Łukasz Wądołkowski poprzez realizację specjalistycznych usług doradczych o charakterze rozwojowym.

 

Nr Projektu:

WND-RPPD.01.04.01-20-0109/19

 

Wartość Projektu:  61500,00 pln brutto

 Udział dofinansowania: 80%

 UdWkład Funduszy Europejskich:  425000 pln netto

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: CENTI Łukasz Wądołkowski

Adres: ul. Dolna 23, Klepacze,15-641- Białystok

NIP: 542-221-50-56