Select Page

 

Zapytanie 1/2019 Usługi rozwojowe

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-27

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-27

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: CENTI Łukasz Wądołkowski

Adres: ul. Dolna 23, Klepacze,15-641- Białystok

NIP: 542-221-50-56

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznej usługi doradczej polegającej na opracowaniu strategii komunikacji marki przedsiębiorstwa oraz wsparciu wdrożenia strategii komunikacji marki.
Przedmiotowe zam
Minimalny zakres usługi doradczej, której efektem końcowym będzie opracowanie strategii komunikacji marki wraz z przygotowaniem do jej wdrożenia obejmuje następujące fazy:
Faza I – Opracowanie strategii komunikacji marki z przeprowadzeniem/przygotowaniem obowiązkowych elementów:
• Wywiad strategiczny z kluczowymi osobami w firmie;
• Audyt wizerunku i komunikacji 4 kluczowych konkurentów (na podstawie dostarczonych materiałów i internetu);
• Audyt wizerunku i komunikacji firmy (na podstawie dostarczonych materiałów i internetu);
• Grupowe badania jakościowe z grupą docelową (min. 3-4 osoby) lub pojedyncze wywiady z jej przedstawicielami (min. 3 osoby);
• Analiza pozycjonowania i struktury obecnej marki oraz modyfikacja tych elementów pod wskazane cele;
• Określenie kluczowych problemów lub wyzwań marki na drodze do wskazanych celów;
• Opracowanie planu taktycznego na 12 miesięcy odpowiadającego na cele marki oraz kluczowe problemy i wyzwania;
• Prezentacja i omówienie wyników audytu, strategii oraz planu taktycznego (wraz z harmonogramem i kosztorysem);
• Przekazanie wyników dokumentów strategicznych w formie PDF.

Faza II – Wsparcie wdrożenia marki będzie polegało na opiece on-line oraz telefonicznej w pierwszym okresie wdrażania działań zawartych w planie taktycznym oraz opiece po zakończeniu realizacji projektu, w zależności od opcji wybranej przez przedsiębiorcę.

Zamawiający zakłada, iż w wyniku przeprowadzonej usługi doradczej przygotowana zostanie kompleksowa strategia komunikacji marki, dzięki której działania przedsiębiorstwa będą spójne i przyczynią się do zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej firmy.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko:  Łukasz Wądołkowski

Email: lw@pcdoctor.pl

Telefon: +48 602 761 100

Formularz do pobrania w formacie DOCX